Insan Ko Hamesha Deepak Ke Jisa Bana Chahye Jo Khud Jal Ke Dusro Ko Roshni Deta Hai

Insan Ko Hamesha Deepak Ke Jisa Bana Chahye Jo Khud Jal Ke Dusro Ko Roshni Deta Hai

Inasan ko kabhi bhi kata nhi bana

chaye insan ko hameshan gulab bana

chahye jo khud dali se tut kar or masal

kar bhi logo ke hatho mai khusboo chod deta h

Advertising

 

Insan Ko Hamesha Deepak Ke Jisa Bana Chahye Jo Khud Jal Ke Dusro Ko Roshni Deta Hai

 

 

Insan Ko Hamesha Deepak Ke Jisa Bana Chahye Jo Khud Jal Ke Dusro Ko Roshni Deta Hai

 

 

 

Insan Ko Hamesha Deepak Ke Jisa Bana Chahye Jo Khud Jal Ke Dusro Ko Roshni Deta Hai