Funny Hindi Jokes – Mangal Sutra


Mangal-Sutra

Pehla Dost : Shadi Sudha Ladki Aur Shadi Sudha Ladke Main Kya Anter Hai

Dushra Dost : Mangal Sutra Latka Ho Toh Ladki Shadi Sudha Hai

Aur Mouh Latka Ho Toh Ladka Shadi Sudha Hai !!!