Ek Haathi Ek Bandriya Ke Sath Bhag Gya

Ek Haathi Ek Bandriya Ke Sath Bhag Gya

jab rishtedaar ghar aate h

jab hmare phon per phon aaye

to aise dekhte h jise kameene

rishtedaaro ke bacho ko hum ne

Advertising

ghar se bhga diya ho

Ek Haathi Ek Bandriya Ke Sath Bhag Gya

 

 

Ek Haathi Ek Bandriya Ke Sath Bhag Gya